Search our Site

Ezen Honlap használata előtt, kérjük figyelmesen olvassa el a következő rendelkezéseket.
Honlapunk böngészésével Ön korlátozások nélkül elfogadja a
www.amma.hu oldal összes használati feltételét.
Kérjük, ha a Használati Feltételekkel nem ért egyet, ne használja ezt a Honlapot.

 1. Ezt az oldalt az M. A. Humanitárius Központ Nonprofit Köszhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban M. A. Központ) publikálja és üzemelteti. Az oldalon megtalálható anyagok a nemzetközi szerzői és kereskedelmi jog védelme alatt állnak. Nem kereskedelmi céllal, személyes használatra letöltheti a megjelenített anyagokat, de az anyagokon található szerzői jogi és más tulajdonosi jelzéseket nem távolíthatja el. Az M. A Központ írásbeli hozzájárulása nélkül nem terjesztheti, módosíthatja, továbbíthatja, illetve nem használhatja fel újra, nem küldheti újra, és nem használhatja fel az oldal tartalmát (beleértve a szövegeket, képeket, hangokat és videókat), forráskódját és szoftverét nyilvános vagy kereskedelmi céllal.

 2. A Felhasználók csak törvényes céllal használhatják a www.amma.hu weboldalt. A Felhasználók nem küldhetnek, illetve nem tölthetnek fel semmiféle anyagot a www.amma.hu weboldalra, amely valamilyen módon veszélyeztetheti, vagy sértheti mások jogait, törvénytelen, fenyegető, sértő, rágalmazó, magán- vagy nyilvános jogokat sértő, közönséges, trágár, profán vagy más módon kifogásolható, bűncselekményre vagy egyéb törvénysértésre buzdít, illetve sért szerző-, tulajdonjogokat, vagy amely reklámot vagy szolgáltatásokkal, termékekkel kapcsolatos ajánlatot tartalmaz.

 3. Az M. A. Központ semmilyen körülmények között (nem kizárólagosan beleértve a hanyagságot is) nem felelős az M. A. Központon vagy a bármely szolgáltatásán keresztül bekövetkező, az M. A. Központ anyagainak, termékeinek és szolgáltatásainak, illetve harmadik fél anyagainak, termékeinek és szolgáltatásainak használatából vagy fel nem használhatóságából eredő közvetlen, közvetett, véletlenszerű, speciális és következményes kárért. A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az M. A. Központ nem felelős a Felhasználók rágalmazó, sértő vagy illegális viselkedéséért. Ha a Felhasználó elégedetlen az M. A. Központ anyagaival, termékeivel, szolgáltatásaival vagy a Honlap Használati feltételeivel, akkor a Felhasználó számára nyújtott egyedüli jóvátétel, hogy nem használja tovább az M. A. Központ szolgáltatásait.

 4. Az M. A. Központ a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

  1. A Felhasználók hozzájárulnak, hogy az M. A. Központ kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. Az M. A. Központ kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Az M. A. Központ ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

  2. Felhasználói számára az M. A. Központ lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.

  3. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

  4. Az M. A. Központ vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve az M. A. Központ alaptevékenységéhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a tagok regisztrációjukkal beleegyeznek.

 5. A www.amma.hu egyes weboldalain olyan oldalak hivatkozásai is találhatók, amelyek információkezelési gyakorlata eltérhet az M. A. Központétól. A Felhasználók olvassák el a másik Honlap titoktartási irányelveit, mivel az M. A. Központ nem vállal garanciát a másik oldalra küldött vagy a másik oldal által gyűjtött adatokért.

 6. Az M. A. Központ jelen hirdetmény frissítésével bármikor módosíthatja a Használati feltételeket. A módosítás Önre nézve is kötelező, ezért időnként látogasson el erre az oldalra, és tekintse meg az aktuális Használati feltételeket.

 7. Az Internet és a számítógéprendszerek túlterheltsége miatt az M. A. Központ nem vállal felelősséget a www.amma.hu honlap megszakítás nélküli rendelkezésre állásáért. Ezen felül az M. A. Központ fenntartja magának a jogot, hogy a Honlap üzemeltetését, illetve rendelkezésre bocsátását mindenkor és minden további figyelmeztetés nélkül teljesen vagy részlegesen leállítsa, illetve korlátozza.

 8. A Honlap használatának jelen Feltételei tekintetében a magyar jogi rendelkezések az irányadók.

Amma kapcsolat
Amennyiben úgy érzed, hogy Ammá példáját követve bármilyen formában szívesen segítenél a rászorulókon, vállalnál valamilyen szervezőmunkát, akármilyen anyagi segítséget tudnál biztosítani, egyszóval részt vennél az Ammával kapcsolatos magyarországi tevékenységekben, akkor írj nekünk a  e-mail címre.

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.