Search our Site

Segítségnyújtás természeti katasztrófák esetén

2001 óta az M. A. Math számos természeti csapás enyhítésére nyújtott támogatást, azonnali segélynyújtás és hosszú távú helyreállítási programok formájában. Ammá együttérzése és törődése a tragédiák áldozatai iránt olyan hatalmas, hogy helyzetük minden felmerülő kérdését számításba veszi: nemcsak a fizikai és érzelmi igényeiket elégíti ki, hanem a jövőjükre is gondol. Ammá három falut épített újjá Bhudzsban a 2001-es gudzsaráti földrengés után, amivel olyan nagy hatást gyakorolt az ottani emberekre, hogy amikor 2004-ben a cunami lesújtott Dél-Indiára, a falu vezetői három napot utaztak Kéraláig, hogy segítsék Ammát az ásram környéki házak újjáépítésében.

A gudzsaráti földrengés és a cunami mellett az M. A. Math a Katrina és a Rita hurrikánok amerikai áldozatainak (2005), a pakisztáni földrengés áldozatainak (2005) és a mumbai (2005), valamint a szuráti (2006) árvíz károsultjainak is segítséget nyújtott.

Katrina hurrikánA Katrina és a Rita hurrikánok pusztítása után – amelyek 2005 augusztusában és szeptemberében söpörtek végig az Egyesült Államok keleti partjainál – Ammá üzenetet küldött amerikai fiókszervezeteinek, kérve őket, hogy gondolkodjanak el a segítségnyújtás legjobb módjain: „Ammá szívet tépő fájdalmat érez amiatt, hogy emberek százai haltak meg és egy egész város pusztult el a Katrina hurrikán pusztítása következtében. Szavakkal nem lehet megvigasztalni azokat, akiknek az élete és a megélhetése ehhez a városhoz kötődött. (…) Hogyan nyújthatunk vigaszt? Hogyan enyhíthetnénk a fájdalmaikat, azt a lelki válságot, amelyen most keresztülmennek? Amellett, hogy élelemmel, ruhával és hajlékkal látjuk el őket, hogyan tudunk segíteni, hogy hitük, bátorságuk, optimizmusuk és önbizalmuk visszatérhessen? És ami még ennél is fontosabb: hogyan nyújthatunk segítő kezet a gyerekeknek, öregeknek és betegeknek? Mélyen el kell gondolkodnunk ezeken a kérdéseken, hogy megtaláljuk a helyes válaszokat, és azonnal cselekedhessünk.”

Katrina hurrikánAmmá észak-amerikai fiókszervezetei közül több mint száz reagált a felhívásra, s személy- és teherautókon kezdték szállítani az élelmet, ruhát, tanszereket és egyéb alapvető szükségleti cikkeket. Gondos orvosi ellátást és lelki támaszt is nyújtottak. Sokan mentek el személyesen a segélynyújtó helyekre, és mindenben segédkeztek, amire a helyszínen szükség volt. Egy internetes kezdeményezés, a Katrina Újraegyesítő Projekt, azért jött létre, hogy az otthonukat vesztett emberek megtalálhassák egymást. Több mint százötven önkéntes vett részt ebben a kezdeményezésben, és több száz eltűnt embernek sikerült megtalálnia szeretteit.

Katrina hurrikánEzután, 2005. december 8-án, a Mata Amritanandamayi Center (Kalifornia, San Ramon) egymillió dollárt ajánlott fel a Bush–Clinton Katrina Alapítványnak. Szvámí Rámakrisnánanda és Brahmacsárí Dajámrita Csaitanja (az M. A. Center képviseletében) személyesen nyújtotta át a csekket a korábbi elnöknek, Bill Clintonnak. Ez egyike volt a legnagyobb adományoknak, amelyet a korábbi elnökök, id. George Bush és Bill Clinton által kezelt alapítvány civilszervezettől kapott.

Cunami  pusztítás


Hosszútávú Cunami Helyreállítási projekt
2009. február

 • 2008 októberéig hatezer-kétszáz otthont építettek Kéralában, Tamil Naduban, Pondicherryben és Andaman-Nicobar szigeteken.

 • Srí Lankán kilencvenhat házat adtak át.

 • Özvegyi életjáradékot folyósítanak két faluban, Tamil Naduban és az Amritapuri ásram közelében.

 • Tamil Naduban, a MAM hatszáz, Kéralában pedig száz halászhajót, motort és halászhálót adományozott az ott élőknek. Az adomány becsült összege egymillió dollár. Egy hajó átlagosan hét család megélhetését segíti.

 • Több, mint kétezer-ötszáz fiatal részesült ingyenes oktatásban és szakmai képzésben:

  • az AIMS nyolcszáz ápolót képzett ki,

  • a MAM szakképzési központja ezer gépkocsivezetőt és biztonsági őrt oktatott ki,

  • az Amrita Tanárképző Intézetben hét tanárnő végzett,

 •  
  • és többszáz nő kapott varró, gyertyakészítő és játékkészítő képzést.


Orvosi segítség gyermeküket elvesztett anyáknak


A cunami során néhány gyermekét elvesztő anya már korábban petevezeték elkötésen esett át, végleges megoldásként a fogamzásgátlásra. Az őket ért veszteség miatt legtöbbjük depressziós lett, sőt néhányan öngyilkosságot is elkövettek. Ammá az asszonyoknak felajánlotta a lehetőséget, hogy petevezetéküket műtéti úton újból megnyissák. Az AIMS Kórházban hat nő vetette alá magát az eljárásnak, melynek teljes költségét a MAM fedezte. 2008 októberéig, mind a hat nő újból szült és hárman közülük ikreknek adtak életet.


Ammá  ásramja a Cunami helyreállítás operatív központja


Amikor 2004. december 26-án a cunami lecsapott Amritapurira és a környező parti falvakra, Ammá ásramja lett a helyreállítás operatív központja. Több, mint száznegyven ember vesztette életét és a lerombolt otthonok száma megszámlálhatatlan volt. Ammá maga gázolt be a vízbe, hogy irányítsa az ásramban tartózkodó húszezer ember evakuációját. Tanítványait a közeli elárasztott falvakba küldte, hogy mentsék az embereket és keressék a sérülteket és halottakat.

Az AIMS kórház ambulanciáját, orvosait és orvosi felszereléseit Ammá azonnal az India keleti és nyugati partján lerombolt területekre küldte, és elindította az élelmiszer és ruházati segélyeket, valamint az átmeneti lakósátrak kiszállítását. Másnap reggel Ammá meglátogatta az Amrita Egyetemen kialakított menekülttábort, hogy megvigasztalja a családokat, és hogy osztozzon mérhetetlen fájdalmukban. Pár nappal később az ásram segített a bánattól sújtott közösségnek szeretteik tömeges elhamvasztásában és ezreket hozott össze, hogy az elhunytakért és az életben maradottakért imádkozzanak.

A katasztrófa után pár órával, Ammá az Amrita Egyetemet az Amritapuri közeli területek menekülttáborává alakíttatta át. A szükséges felszerelések begyűjtéséről és szétosztásáról szintén intézkedett, nem hagyva ki egyetlen apró részletet sem. A falusiak iránti törődése olyan mélységes volt, hogy huszonnégy órán keresztül nem evett, nem aludt, sőt még egy korty vizet sem ivott.

Az ásram nemcsak az evakuált kétezer falusit és a háromezer ásram lakót látta el élelemmel, hanem a kormány által létrehozott tizenkét közeli menekülttáborban elszállásolt tizenötezer embert is. Az ásram mindenét odaadta, ami a rendelkezésére állt. A menekülteknek takarót, alvómatracot, szappant, ruhát és orvosi ellátást biztosított.

Pár héten belül, az ásram készpénzt adott családok ezreinek, hogy főzőedényeiket pótolni tudják. A falusiakat önkéntesek vigasztalták, segítették, és résztvettek a házak körüli iszap- és romeltakarításban is. Hónapokkal később az ásram konyhája naponta háromszor biztosított étkezést a mintegy tízezer embernek az Amritapurihoz közeli menekülttáborokban és a letarolt tizennyolc faluban. Ez jelentős logisztikai támogatást igényelt, amely önkéntesek és egy flottányi teherautó segítségével zajlott naponta háromszor, élelmet és reményt adva a rászorulóknak.

A tragédia után egy héttel, az M. A. Math területén átmeneti szállásokat alakítottak ki a hontalanok részére. Heteken belül kilenc menedék készült el, elektromos árammal, mennyezeti ventillátorral és szeparált fürdőszobával felszerelve. Az M. A. Math ötszázötven család részére biztosított átmeneti szállást Alappadban (Kérala) és Samanthampettaiban (Tamil Nadu). Szintén az M. A. Math biztosította az orvosi műholdas telekommunikációs összeköttetést az átmeneti szállások és az AIMS Kórház, valamint az Amritapuri ásram kórháza között.


Ammá felajánlása


Ammá szervezete huszonhárom millió dollárt ajánlott fel a cunami okozta károk helyreállítására. Felkínálta, hogy a Kerala államban teljesen lerombolt házakat újjáépíti és résztvesz a Tamil Nadu, Pondicherry és Andaman-Nicobar szigeteki rekonstrukcióban. Az M. A. Math tizenötmillió millió rúpiát (350476 dollárt) osztott szét keralai családok között, a Kollam, Ernakulam és Alappuzha területeken, hogy segítse a f?zéshez szükséges felszerelések beszerzését, valamint tanácsadással, oktatással és az árvákat befogadó otthonok keresésével támogatta őket. Miután Ammá Sri Lanka elnökével találkozott, az amerikai Healthcare Charities (egy Ammá követők által létrehozott kezdeményezés) harminc millió rúpiát (685000 dollárt) ajánlott fel a helyreállítási munkákra, ideértve többszáz otthon felépítését és - ha az indiai állam hozzájárul - ingyenes árvasági járadék biztosítását, a hozzátartozók igénylése esetén. 2006 végére, kétévnyi erőfeszítés után, az M. A. Math megkétszerezte a korábban felajánlott összeget, amely így összességében elérte a negyvenhat millió dollárt.

„Azok, akik az önzetlen szolgálatnak kötelezték el magukat ... ahelyett, hogy százezreket kapnának, milliókat adnak a rászorulóknak. Ez azért van, mert motivációjuk önzetlen, egyszerűen a társadalom javát akarják. Ahelyett, hogy fizetséget fogadnának el, mindent odaadnak a rászorulóknak, amit csak tudnak.” Ammá

A cunami csapás utáni első három hónapban Indiából és külföldről több mint húszezer önkéntes – beleértve az ásram lakóit, tanulókat és az M. A. Math ifjúsági tagozatának tagjait - segítette a helyreállítási munkákat.

Földrengés2001-ben pusztító földrengés rázta meg Gudzsarátot. A katasztrófa majdnem 20 000 ember életét követelte, és megszámolhatatlanul sok sérültet hagyott hátra, romba döntve otthonaikat és reményeiket. Ammá azonnal reagált a tragédiára, és széles körű segítségnyújtást kezdeményezett. Az AIMS kórháza tucatnyi sebészből álló mentőegységet és két teljesen felszerelt mentőautót küldött a helyszínre, lehetővé téve a szakszerű elsősegélynyújtást a katasztrófa sújtotta területeken. Az orvosok rendkívüli körülmények között hajtottak végre életmentő műtéteket. Ammá egyeteméről száz diák utazott Gudzsarátba önkéntes munkára, ahol a romok közötti mentésben, ruha- és élelemosztásban, valamint a túlélők megnyugtatásában segédkeztek.

Ammá elkötelezettsége ezek iránt az emberek iránt oly nagy volt, hogy szerzetes tanítványai és önkéntesei még hosszú idővel a földrengés után is ott maradtak, hogy fáradhatatlanul segédkezzenek az újjáépítésben. Az M. A. Math három, a bhudzsi epicentrum közelében lévő, teljesen elpusztult falut vett pártfogásába. Az új falvakban 1200 földrengésbiztos ház, közösségi épületek, iskola, több templom és egy mecset épült.

Az örömteli megnyitóra ezrek jöttek el, hogy Ammát üdvözöljék. L. K. Advani, India akkori miniszterelnök-helyettese adta át a kulcsokat az új tulajdonosoknak. Ammá iránt érzett hálájuk jeleként a falvakat róla nevezték el lakói.

Amma kapcsolat
Amennyiben úgy érzed, hogy Ammá példáját követve bármilyen formában szívesen segítenél a rászorulókon, vállalnál valamilyen szervezőmunkát, akármilyen anyagi segítséget tudnál biztosítani, egyszóval részt vennél az Ammával kapcsolatos magyarországi tevékenységekben, akkor írj nekünk a  e-mail címre.

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.